Sunday 24 March 2019
ทัวร์ตุรกี   
  1. ประเทศตุรกี
  2. ตุรกี หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐตุรกี เป็นประเทศที่มีดินแดนทั้งในบริเวณเทรซบนคาบสมุทรบอลข่านในทวีปยุโรปใต้ และคาบสมุทรอานาโตเลียในยุโรปใต้เช่นกัน ตุรกีมีพรมแดนทางด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศจอร์เจีย อาร์มีเนีย อาเซอร์ไบจาน และอิหร่าน ... วิกิพีเดีย
  3.  
  4. สกุลเงินลีราใหม่ตุรกี
  5. ประชากร74.93 ล้าน (พ.ศ. 2556) ธนาคารโลก
  6. ภาษาราชการภาษาตุรกี
     

 

รวมโปรแกรมทัวร์ - ตุรกี
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTTEU15-21-SML QR 8วัน6คืน ตุรกี อังคารา-อิสตันบูล 28,999 ส.ค.-ต.ค.60
2 CTTEU15-22-SML QR 8วัน6คืน Marvelous Turkey 29,999 มิ.ย.-ต.ค.60
3 CTTEU15-25-SML W5 9วัน6คืน AUTUMN TURKEY 29,999 ต.ค.60
4 CTTEU15-26-SML TK 9วัน6คืน All in Turkey (IST-IST) 30,999 ต.ค.-พ.ย.60
5 CTTEU15-28-ZG TK 9วัน6คืน TURKEY DELUXE 31,999 ต.ค.-พ.ย.60
6 CTTEU15-30-PRD TK 8วัน5คืน WOW Turkey Troy 8D5N 29,900 ต.ค.-ธ.ค.60
7 CTTEU15-31-GH TK 8วัน5คืน Spirit of turkey 34,900 ก.ย.-ต.ค.60
8 CTTEU15-32-GH TK 8วัน5คืน Izmir in love turkey 37,900 ต.ค.-ปีใหม่61
9 CTTEU15-33-PRD TK 8วัน5คืน Turkey Troy 35,900 ต.ค.-ปีใหม่61
10 CTTEU15-34-PRD TK 10วัน7คืน Riviera Turkey(บินภายใน พักรร.5ดาว+รร.ถ้ำ) 46,900 ต.ค.-ธ.ค.60
11 CTTEU15-35-PRD TK 8วัน5คืน Winter Ski Turkey 43,900 ธ.ค.-ปีใหม่61
12 CTTEU15-7-PL KC 8วัน5คืน TURKEY HOT HOT 8D5N 28,888 ก.ค.-พ.ย.60