Thursday 24 August 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ยุโรป
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTTEU02-11-WTA TG 9วัน6คืน อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส (เขาจุงเฟรา+นั่งรถไฟด่วนTGV) 72,900 ก.ค.-ธ.ค.60
2 CTTEU02-12-GH EY 7วัน4คืน Hello Milan ,Titlis &Eiffel อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 49,900 ต.ค.-พ.ย.60
3 CTTEU02-13-WCT QR 8วัน5คืน อิตาลี สวิส(ทิตลิส) 55,900 4-11ต.ค.60
4 CTTEU02-15-WTA TG 9วัน6คืน Special1 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส (ขึ้นไอเฟล+นั่งกอนโดร่า+เข้าลูฟร์) 78,900.- ก.ย.-ธ.ค.(ปีใหม่)
5 CTTEU02-16-BW TG 7วัน4คืน Romantic Swiss อิตาลี สวิส (2เขา) 58,900 13-19พ.ย.60
6 CTTEU02-21-VT TG 9วัน6คืน Europe Classic อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส (รวมVisa) 79,900 26ธ.ค.60 - 3ม.ค.61
7 CTTEU02-3-WTA TG 9 วัน อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส(เข้าลูฟร์+กอนโดล่า) 85,900 พ.ค.-ก.ย.60
8 CTTEU02-5-GH EK 10วัน7คืน อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV 79,900 พ.ค.-ต.ค.60
9 CTTEU02-6-GH EK 8วัน5คืน อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 65,900 พ.ค.-ส.ค.60
10 CTTEU02-9-WWP TG 9วัน6คืน CLUB ROMANCE_ITALY-SWISS-FRANCE (TISLIS) 9D6N 89,900 ต.ค.-ธ.ค.60