Wednesday 28 June 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ยุโรป
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTTEU02-10-WTA-TG-02 TG 9วัน6คืน อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9D6N(เขาจุงเฟรา+นั่งรถไฟด่วนTGV) 79,900 หยุดวันแม่ 6-14 ส.ค.60และ10-18ส.ค.60
2 CTTEU02-11-WTA-TG-02 TG 9วัน6คืน อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9D6N(เขาจุงเฟรา+นั่งรถไฟด่วนTGV) 72,900 ก.ค.-ธ.ค.60
3 CTTEU02-8-WTA-TG-02 TG 9วัน6คืน อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส (นั่งรถไฟTGV) 9D6N 79,900 8-16 ก.ค.60
4 CTTEU02-9-WWP TG 9วัน6คืน CLUB ROMANCE_ITALY-SWISS-FRANCE (TISLIS) 9D6N 89,900 ต.ค.-ธ.ค.60
5 EU02-2-WTA-TG-PROMOTION2 TG 9 วัน อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 75,900 30 มี.ค.-7เม.ย.60
6 EU02-3-WTA-TG-PROMOTION4 TG 9 วัน อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส(เข้าลูฟร์+กอนโดล่า) 85,900 พ.ค.-ก.ย.60
7 EU02-4-GG-QR QATAR 9 วัน อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 89,900 สงกรานต์ 60
8 EU02-5-GH-FCO-EK009 EMIRATES 10วัน7คืน อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV 79,900 พ.ค.-ต.ค.60
9 EU02-6-GH-VCE-EK006 EMIRATES 8วัน5คืน อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 65,900 พ.ค.-ส.ค.60