Sunday 24 March 2019
รวมโปรแกรมทัวร์ - ยุโรป
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTTEU02-12-GH EY 7วัน4คืน Hello Milan ,Titlis &Eiffel อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 49,900 9-15พ.ย.60
2 CTTEU02-15-WTA TG 9วัน6คืน Special1 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส (ขึ้นไอเฟล+นั่งกอนโดร่า+เข้าลูฟร์) 78,900.- ก.ย.-ธ.ค.(ปีใหม่)
3 CTTEU02-16-BW TG 7วัน4คืน Romantic Swiss อิตาลี สวิส (2เขา) 58,900 13-19พ.ย.60
4 CTTEU02-17-GH EK 8วัน5คืน อิตาลี สวิส(เขาจุงเฟรา) ฝรั่งเศส 59,900 พ.ย.-ปีใหม่61
5 CTTEU02-18-GH EK 10วัน7คืน อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส(เขาจุงเฟรา+นั่งรถไฟTGV)) 69,900 พ.ย.-มี.ค.61
6 CTTEU02-20-ZG SQ 8วัน5คืน อิตาลี สวิส(เขาทิตลิส)ฝรั่งเศส (รวมวีซ่า) 55,900 พ.ย.60
7 CTTEU02-21-VT TG 9วัน6คืน Europe Classic อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส (รวมVisa) 81,500 26ธ.ค.- 3ม.ค.61
8 CTTEU02-24-GH TG 8วัน5คืน Hello Milan, Titlis & Eiffel Tower อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 71,500 27ธ.ค.-3ม.ค.61
9 CTTEU02-25-GH TG 11วัน8คืน Europe Exclusive อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส (เขาจุงเฟรา) 97,500 30ธ.ค.-9ม.ค.61
10 CTTEU02-26-VC EK 7วัน4คืน ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี(เขาทิตลิส) 49,999 ม.ค.-มี.ค.61
11 CTTEU02-9-WWP TG 9วัน6คืน CLUB ROMANCE_ITALY-SWISS-FRANCE (TISLIS) 9D6N 89,900 ต.ค.-ธ.ค.60