Wednesday 28 June 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ยุโรป
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTTEU03-1-GH EK 8วัน5คืน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส (พักปารีส 3คืน) 45,900 ก.ค.-ต.ค.60
2 CTTEU03-2-GH QR 8วัน5คืน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 45,900 16-23ก.ย./23-30ก.ย.60
3 CTTEU03-3-GH BR 7วัน5คืน เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 49,900 ก.ย.-ต.ค.60