Thursday 24 August 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ยุโรป
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTTEU03-1-GH EK 8วัน5คืน ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 49,900 พ.ย.-ปีใหม่ 61
2 CTTEU03-2-GH SQ 6วัน3คืน เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 38,900 ต.ค.-พ.ย.60
3 CTTEU03-3-GH QR 8วัน5คืน เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม ฝรั่งเศส 42,900 พ.ย.-ปีใหม่61
4 CTTEU03-5-GH TG 8วัน5คืน เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 67,900 25ธ.ค.-5ม.ค.61
5 CTTEU03-6-SML EY 8วัน5คืน WESTERN EUROPE เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 47,999 3-10 พ.ย.60