Wednesday 28 June 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ยุโรป
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTTEU04-4-GH AY 7วัน5คืน SCAN 4 CAPITALS เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 69,900 ก.ค.-ต.ค.60
2 CTTEU04-5-BW TG 7วัน4คืน 3 CAPITALS เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 7D4N 48,900 ก.ย.-พ.ย.60
3 CTTEU04-6-ZG QR 8วัน5คืน Scandinavia Shock Price 8D5N 50,999 ก.ย.-ต.ค.60
4 CTTEU04-7-GH TG 8วัน5คืน Scandinavia 3 Capitals (พักบนเรือDFDS แบบSea View) 55,900 23-30ก.ย.60