Wednesday 28 June 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ยุโรป
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTT-EUGH-LIS-EK006 EMIRATES 8วัน5คืน โปรตุเกส - สเปน 8D5N 49,900.- ก.ค.-ต.ค.60
2 CTT-EUGH-LIS-EK006 EMIRATES 8วัน5คืน โปรตุเกส-สเปน 8D5N 49,900 ก.ค.-ต.ค.60
3 CTTEU05-1-DD-EK EMIRATES 8วัน5คืน สเปน-โปรตุเกส 8D5N 49,900.- มิ.ย.-ส.ค.60
4 CTTEU05-2-GH-EK EMIRATES 8วัน5คืน โปรตุเกส-สเปน 8D5N 52,900.- พ.ค.-ส.ค.60
5 CTTEU05-3-GH-EK EMIRATES 10วัน7คืน โปรตุเกส-สเปน 10D7N 69,900.- ก.ค.-ส.ค.60