Thursday 24 August 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ยุโรป
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTTEU06-1-VT QR 7วัน4คืน Romantic France ฝรั่งเศส ตอนใต้ 47,900 ส.ค.-ต.ค.60
2 CTTEU06-2-VT TG 6วัน4คืน Best France (เที่ยว2ปราสาทดัง+ช้อปปิ้งจุใจ) 6D4N 39,900 ก.ย./พ.ย./ธ.ค.60
3 CTTEU06-3-GH TG 7วัน4คืน Paris Mona Lisa (เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์) 39,900 ก.ย.-ปีใหม่61
4 CTTEU06-4-ZG SQ 7วัน4คืน SIMPLY FRANCE 39,999 7-13ก.ย.60
5 CTTEU06-5-GH QR 7วัน4คืน Short breaks in Paris 39,900 ก.ย.-ต.ค.60
6 CTTEU06-6-GH TG 6วัน3คืน Romantic Paris Champs-Élysées 37,900 ก.ย.-ธ.ค.60