Sunday 24 March 2019
รวมโปรแกรมทัวร์ - ยุโรป
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTTEU06-2-VT TG 6วัน3คืน Best France (เที่ยว2ปราสาทดัง) 41,500 พ.ย.-ธ.ค.60
2 CTTEU06-3-GH TG 7วัน4คืน Paris Mona Lisa (เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์) 41,500 ธ.ค.-ปีใหม่61
3 CTTEU06-5-GH QR 7วัน4คืน Short breaks in Paris 39,900 ก.ย.-ต.ค.60
4 CTTEU06-6-GH TG 6วัน3คืน Romantic Paris Champs-Élysées 39,500 พ.ย.-ธ.ค.60
5 CTTEU06-7-GH EK 8วัน5คืน ฝรั่งเศส-อิตาลี (ริเวียร่า) 45,600 พ.ย.60