Thursday 24 August 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ยุโรป
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTTEU07-2-GH EK 7วัน4คืน โมโน อิตาลี(เวนิส) 7D4N 39,500 ก.ย.-พ.ย.60
2 CTTEU07-4-VT TG 8วัน5คืน Mono Italy 48,500 ก.ย.-พ.ย.60
3 CTTEU07-5-VT TG 9วัน6คืน Best of Italy (ซิงเควเทอร์เร่) 68,500 28ธ.ค.-5ม.ค.61
4 CTTEU07-6-ZG EY 6วัน3คืน SIMPLE ITALY 37,999 ต.ค.60
5 CTTEU07-7-GH QR 7วัน4คืน ITALY La Spezia 42,900 พ.ย.-ธ.ค.60
6 CTTEU07-8-VC EK 7วัน4คืน Grand Italy 39,999 ต.ค.-ปีใหม่61
7 CTTEU07-9-ZG EY 7วัน4คืน LOVELY ITALY 39,999 ต.ค.-พ.ย.60