Sunday 24 March 2019
รวมโปรแกรมทัวร์ - ยุโรป
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTTEU03-QR QR 8วัน5คืน อิตาลี-สวิสฯ(ทิทลิต) 8วัน 5 คืน 59,900.- 4-11 ต.ค. 60
2 CTTEU07-1-VT TG 9วัน6คืน Grand Italy(ปอมเปอี+เกาะคาปรี) **รวมวีซ่า** 71,500 28ธ.ค.-5ม.ค.60
3 CTTEU07-10-VC EK 8วัน5คืน Grand Italy เหนือ-ใต้ **รวมvisa** 47,999 19-26ต.ค.60
4 CTTEU07-2-GH EK 7วัน4คืน Mono Italy (ซานจิมิญญาโน) 39,900 พ.ย.-ธ.ค.60
5 CTTEU07-3-GH EK 8วัน5คืน มนต์เสน่ห์ อิตาลีใต้ V.2 49,900 2-9พ.ย.60
6 CTTEU07-4-VT TG 8วัน5คืน Mono Italy(เกาะคาปรี) 48,500 ก.ย.-พ.ย.60
7 CTTEU07-5-VT TG 9วัน6คืน Best of Italy (ซิงเควเทอร์เร่) **รวมวีซ่า** 68,500 28ธ.ค.-5ม.ค.61
8 CTTEU07-6-ZG EY 6วัน3คืน SIMPLE ITALY(โบโลญญ่า ไมเข้ามิลาน) 37,999 ต.ค.60
9 CTTEU07-7-GH QR 7วัน4คืน ITALY La Spezia 42,900 พ.ย.-ธ.ค.60
10 CTTEU07-8-VC EK 7วัน4คืน Grand Italy(ซานตามาเกริต้า-ลา สเปเซีย) 39,999 ต.ค.-ปีใหม่61
11 CTTEU07-9-ZG EY 7วัน4คืน LOVELY ITALY(โบโลญญ่า เข้ามิลาน) 39,999 ต.ค.-พ.ย.60