Thursday 24 August 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ยุโรป
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTTEU11-1-CRO OS 8วัน5คืน Croatia Summer 8D5N 87,900 มิ.ย.-ก.ค.60
2 CTTEU11-1-PRD TK 7วัน4คืน Croatia Riviera 7D4N 54,900.- พ.ค.-ส.ค. 60
3 CTTEU11-2-CRO OS 9วัน6คืน เจาะลึกโครเอเชีย 9D6N 99,900 ส.ค.-ต.ค.60
4 CTTEU11-3-GH EK 8วัน5คืน Fantastic Croatia 8D5N 45,900.- ก.ย.-ธ.ค.60
5 CTTEU11-4-PRD TK 7วัน4คืน Croatia Riviera 7D4N 54,900 6-12/13-19/15-21/20-26/22-28ต.ค.60