Sunday 24 March 2019
รวมโปรแกรมทัวร์ - ยุโรป
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTTEU02-AY AY 7วัน5คืน ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด์ 7D5N 59,900 20-26ต.ค.60
2 CTTEU20-2-GH AY 7วัน5คืน FOCUS ON BALTICS (ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด์) 57,900 พ.ย.-ปีใหม่61