Sunday 20 August 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ยุโรป
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTTEU-EH-AH-EK EK 9วัน6คืน GRAND POLAND 9วัน6คืน 69,900.- ส.ค.-ต.ค.60
2 CTTEU16-1-VG-QR QATAR(QR) 6วัน3คืน Special Poland 6D3N 29,900 ก.ย.-ธ.ค.60