Sunday 24 March 2019
รวมโปรแกรมทัวร์ - ยุโรป
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTTEU-EH-AH-EK EK 9วัน6คืน GRAND POLAND 9วัน6คืน 69,900.- ส.ค.-ต.ค.60
2 CTTEU20-1-VT QR 6วัน3คืน Special Poland 29,900 พ.ย.-ธ.ค.60