Sunday 24 March 2019
รวมโปรแกรมทัวร์ - ยุโรป
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTTEU20-3-PM TG 8วัน5คืน EUROPE ICELAND AURORA **รวมวีซ่า** 121,900 พ.ย.-ธ.ค.60
2 CTTEU20-4-SR TG 10วัน7คืน The Secrets of Aurora Iceland **รวมวีซ่า** 159,000 พ.ย.-ปีใหม่61