Sunday 24 March 2019
รวมโปรแกรมทัวร์ - เกาหลี
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 AK07 KE 5D3N P10 HI KOREA BUSAN 20,900.- NOV 17 - MAR 18
2 AK96 N/A 4D2N BUSAN PLUS+SPECIAL BLOSSOM 2018 11,900.- 26MAR-10APR 18
3 AK97 N/A 4D2N BUSAN PLUS+JOY SPRING 8,300.- 01MAR-28MAY 18
4 AK98 ZE 4D2N BUSAN PLUS+JOY WINTER 12,900.- DEC-FEB