Tuesday 24 October 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - เกาหลี
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 AK96 7C 4D2N KS08 COLORFUL BUSAN 13,900.- OCT 17
2 AK97 ZE 4D2N BUSAN PLUS+JOY AUTUMN 11,900.- AUG-OCT
3 AK98 ZE 4D2N BUSAN PLUS+JOY WINTER 12,900.- DEC-FEB