Monday 23 October 2017
ทัวร์ฮ่องกง   

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (อังกฤษ: Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China; อักษรจีนตัวเต็ม: 中華人民共和國香港特別行政區; อักษรจีนตัวย่อ: 中华人民共和国香港特别行政区 ; ชื่อย่อ: 香港 (ช่างกั่ง หรือ ฮ่องกง) ; Hong Kong SAR) เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก

ฮ่องกงมีพื้นที่รวม 1,096.63 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง (80.30 ตร.กม.) เกาลูน (46.71 ตร.กม.) เขตดินแดนใหม่ (New Territories) และเกาะอื่น ๆ (969.62 ตร.กม.) หรือขนาดประมาณ 1 ใน 6 ของพื้นที่เมืองเซี่ยงไฮ้

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเกาะฮ่องกง เกาลูนและเขตดินแดนใหม่ จะเป็นแนวเขาทอดตัวยาวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่ทิศใต้ เป็นแนวเขาที่ต่อเนื่องมาจากมณฑลฝูเจี้ยนและกว่างตงที่อยู่ทางตอนใต้ของจีน แต่เนื่องจากเขตเทือกเขาแต่ครั้งโบราณนั้น ปัจจุบันจมอยู่ใต้น้ำ จึงเกิดเป็นทัศนียภาพเกาะแก่งเล็ก ๆ ที่มีลักษณะลาดชันผุดโพล่ขึ้นมากมาย

ฤดูร้อนอากาศร้อนชื้น มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 26-30 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอากาศเย็นสบายและแห้ง น้อยครั้งที่จะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนฝนตกชุกและมีลมแรง ฤดูร้อนมักเกิดลมมรสุม ควรติดต่อสอบถามสภาพอากาศก่อนการเดินทาง 

รวมโปรแกรมทัวร์ - ฮ่องกง
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 JH001-ZG FD 4วัน3คืน HKG01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 12,999 NOV-MAY
2 JH002-ZG FD 3วัน2คืน HKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 15,999 OCT-MAY
3 JH003-ZG HX 4วัน2คืน HKG05-ฮ่องกง ลันเตา ดีสนีย์ 24,900 NEWYEAR
4 JH004-ZG EK 3วัน2คืน HKG11 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 17,900 NOV-DEC
5 JH005-ZG HX 3วัน2คืน HKG12 ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 17,999 OCT-MAR
6 JH006-ZG CX 4วัน3คืน HKG15 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 15,999 OCT-MAR
7 JH007-ZG EK 3วัน2คืน HKG07-ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง 12,999 OCT-NOV
8 JH008-ZG CX 3วัน2คืน HKG08-ฮ่องกง ลันเตา ดีสนีย์ พีคแทรม 18,900 OCT-MAR
9 JH010-PH EK 3วัน2คืน ฮ่องกง เกาะลันเตา นองปิง 19,900 OCT-DEC
10 JH011-PH EK 3วัน2คืน ฮ่องกง-ดีสนีย์แลนด์ 20,900 OCT-DEC
11 JH012-PH EK 4วัน3คืน ฮ่องกง-มาเก๊า-ฟรีนองปิง 23,900 OCT-DEC
12 JH013-ZG CX 3วัน2คืน HKG10-ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 9,999 NOV-MAR
13 JH014-ZG CX 3วัน2คืน HKG25 HONGKONG SUMMER SALE 14,999 OCT
14 JH015-ZG HX 4วัน3คืน HKG26 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 14,999 OCT-MAR
15 JH016-CU CX 3วัน2คืน EASY LUCKY IN HONGKONG 9TEMPLE 22,900 OCT
16 JH017-ZG EK 4วัน3คืน HKG21-ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 9,999 NOV
17 JH018-CU FD 3วัน2คืน EASY HKG-MFM-ZHU 10,900 OCT-DEC
18 JH019-CU FD 3วัน2คืน EASY POPULAR IN MACAU 7,900 OCT-DEC
19 JH020-ZG EK 3วัน2คืน HKG16 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 13,999 NOV
20 JH021-ZG CX 3วัน2คืน HKG17 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 13,999 NOV
21 JH022-CP EK 3วัน2คืน CTSEK7 ฮ่องกง-ดีสนีย์แลนด์ 18,900 OCT-DEC
22 JH023-CP EK 3วัน2คืน CTSEK8 ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป 16,900 OCT-DEC
23 JH025-CU EK 3วัน2คืน EASY HONGKONG NGONGPING 15,900 OCT
24 JH026-CP EK 3วัน2คืน CTSEK9 HKG EXCLUSIVE 32,900 OCT-DEC
25 JH027-BI EK 3วัน2คืน HKG008 ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 12,900 OCT
26 JH028-BI KQ 3วัน2คืน HKG001 ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 8,999 OCT
27 JH029-BI HX 3วัน2คืน HKG01 ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง 12,900 OCT
28 JH030-BI CX 3วัน2คืน HKG02 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด 15,900 OCT-DEC
29 JH031-BI CX 3วัน2คืน HKG03 ฮ่องกง นองปิง ดีสนีย์ 17,900 OCT-DEC
30 JH032-BI EK 3วัน2คืน HKG08 ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 15,900 OCT
31 JH033-ZG HX 4วัน3คืน HKG04 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า The Parician 17,900 30DEC-2JAN
32 JH034-BI EK 3วัน2คืน HKG09 HONGKONG SHOPPING 11,900 OCT-JAN
33 JH039-BI RJ 3วัน2คืน HKG001ฮ่องกง-เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 9,999 OCT-NOV
34 JH040-BI CX 3วัน2คืน HKG01 ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง 11,900 OCT-DEC
35 JH041-BI RJ 3วัน2คืน HKG02 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด 15,900 OCT-NOV
36 JH042-BI RJ 3วัน2คืน HKG03 ฮ่องกง นองปิง ดีสนีย์ 17,900 OCT-DEC
37 JH043-BI RJ 4วัน3คืน HKG04 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 13,900 DEC
38 JH044-ZG HX 5วัน3คืน HKG03 ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 14,999 ปีใหม่/ ก.พ. 61
39 JH045-SM EK 3วัน2คืน ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด เฮง เฮง เฮง ตลอดปี 15,999 NOV-DEC
40 JH046-PH CX 3วัน2คืน ฮ่องกง ลันเตา นองปิง 24,900 NEWYEAR
41 JH047-PH CX 3วัน2คืน ฮ่องกง ดีสนียแลนด์ 25,900 NEWYEAR
42 JH050-HP HX 4วัน2คืน CTP1 ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง 9,999 OCT-DEC
43 JH051-HP HX 4วัน2คืน CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 9,999 NOV-DEC
44 JH052-HP HX 4วัน2คืน CTP5A ฮ่องกง เซินเจิ้น สวนฮอลแลนด์ 7,999 OCT-DEC
45 JH054-HP HX 4วัน2คืน CTP7 GoPro ฮ่องกง เซินเจิ้น 6,969 NOV
46 JH055-ZG CX 4วัน3คืน HKG27 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า The Parician 12,999 OCT-MAR
47 JH056-HC CX 3วัน2คืน HK014 ฮ่องกง-ดิสนีย์-เซิ่นเจิ้น 15,900 OCT-DEC
48 JH057-HC CX 3วัน2คืน HK015 ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า 13,900 OCT-DEC
49 JH058-HC CX 3วัน2คืน HK016 ฮ่องกง...ขาเลาะ ฮ่องกง - เซินเจิ้น 8,999 OCT-DEC
50 JH059-HC CX 3วัน2คืน HK053 ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่ 11,900 OCT-DEC
51 JH060-HC CX 3วัน2คืน HK057 ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มใจ 9 วัด 17,900 OCT-DEC
52 JH061-HC CX 3วัน2คืน HK059 ฮ่องกง ทุ่มไม่อั้น-ลันเตา-เซินเจิ้น 12,900 OCT-DEC
53 JH063-HC CX 3วัน2คืน HK060 ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีเเลนด์ 16,900 OCT-NOV
54 JH065-CU CX 3วัน2คืน EASY WINTER HONGKONG 14,900 DEC-MAR