Monday 11 December 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 JJ003-ZG XJ 5วัน3คืน NRT01 TOKYO STRONG STRONG (อิสระ) 29,900 NOV-DEC
2 JJ004-ZG XW 6วัน4คืน NRT07-HARMONY IN TOKYO 39,900 DEC-NEWYEAR
3 JJ007-ZG TG 5วัน3คืน NRT06 HAPPY NEW YEAR IN TOKYO (เที่ยวครบ) 59,900 28DEC-1JAN
4 JJ008-ZG XW 5วัน4คืน NRT08 MIRACLE IN TOKYO (อิสระ) 29,900 DEC
5 JJ009-CU XW 4วัน3คืน EASY FUNNY SNOW IN TOKYO 27,900 DEC
6 JJ010-CU XW 5วัน4คืน EASY FUNNY SNOW IN TOKYO 30,900 DEC
7 JJ011-WD XW 6วัน4คืน JAPAN SO COOL 36,999 DEC
8 JJ012-IJ TR 5วัน3คืน TR94 TOKYO WINTER LOVE 24,900 DEC
9 JJ013-CU TR 5วัน3คืน EASY PINK BLOSSOM KAWAZU 27,900 FEB-MAR
10 JJ015-CU TZ 5วัน 3คืน EASY BEAUTIFUL TOKYO (อิสระ) 27,900 NOV
11 JJ016-ZG XJ 5วัน3คืน NRT03 SPARKLING AUTUMN TOKYO (เที่ยวครบ) 31,900 NOV
12 JJ017-TTN TR 5วัน3คืน TR02 Tokyo ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว (เที่ยวครบ) 28,888 DEC-JAN
13 JJ020-HN XJ 5วัน3คืน JTP3 โตเกียว สัมผัสหิมะเทียมที่ลานสกี 23,900 NOV
14 JJ022-CU TR 5วัน3คืน EASY SHOPPING IN TOKYO 23,900 NOV-DEC
15 JJ023-CU TR 5วัน3คืน EASY WINTER TOKYO 26,900 DEC-FEB
16 JJ029-ZG XJ 5วัน3คืน NRT04 SPARKLING WINTER TOKYO (เที่ยวครบ) 33,900 DEC
17 JJ030-ZG XW 5วัน3คืน NRT14 INSIDE TOKYO 23,999 DEC
18 JJ038-TTN XJ 5วัน3คืน XJ21 Tokyo Fuji Winter ซุปตาร์ สกี น่ารักอ่ะ!!! (เที่ยวครบ) 29,999 DEC-JAN
19 JJ040-TTN XJ 5วัน3คืน XJ23 Tokyo Fuji Kawagoe ซุปตาร์ สกี หนาวมาก (เที่ยวครบ) 28,888 NOV-JAN
20 JJ042-HN XJ 5วัน3คืน พฤศจิกา หนาวแล้วที่ฟูจิ (อิสระ) 28,900 NOV-DEC
21 JJ045-IJ XW 4วัน3คืน XW55 Surprise Winter Tokyo Fuji SKI 25,888 DEC
22 JJ046-IJ TR 5วัน3คืน TR97 Tokyo Fuji Finn Snow โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ (เที่ยวครบ) 25,900 NOV-MAR
23 JJ048-IJ TR 5วัน3คืน TR99 Autumn Snow Tokyo Fuji (อิสระ) 23,900 NOV-MAR
24 JJ050-JG TG 5วัน3คืน SPECIAL TOKYO NO.1 (เที่ยวครบ) 39,900 DEC คริสตมาส
25 JJ051-JG TG 6วัน3คืน SPECIAL TOKYO NO.2 (อิสระ) 39,900 DEC-JAN
26 JJ058-IJ XW 4วัน3คืน XW77-Tokyo Snow Lover 27,900 DEC
27 JJ062-TTN XW 5วัน3คืน XW01-Tokyo Fuji Ibaraki ซุปตาร์ ออนซอน 26,888 DEC
28 JJ063-TTN TR 5วัน3คืน TR07 Tokyo ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว ยกกำลัง 2 25,888 JAN-MAR
29 JJ064-TTN TG 5วัน3คืน TG24 Tokyo Fuji ซุปตาร์ สกี เหรียญทอง 34,999 JAN-MAR
30 JJ067-TS XW 5วัน3คืน XW28-TOKYO FUJI SNOW FROZEN (เที่ยวครบ) 31,991 DEC
31 JJ068-TS XW 6วัน4คืน XW29-TOKYO FUJI SNOW FREE (อิสระ) 31,991 DEC
32 JJ070-TTN TG 6วัน3คืน TG20 Tokyo Fuji ซุปตาร์ สกี ตอง 3 (เที่ยวครบ) 36,888 DEC
33 JJ071-ZG XJ 5วัน3คืน NRT10 TOKYO STRONG STRONG 26,900 JAN-MAR
34 JJ072-ZG XJ 5วัน3คืน NRT11 EXCLUSIVE SPARKLING TOKYO 28,900 JAN-MAR
35 JJ073-ZG XJ 5วัน3คืน NRT12 FANTASY WINTER SAKURA 29,900 FEB-MAR
36 JJ078-TTN XJ 5วัน3คืน XJ26 Tokyo Fuji Ibaraki ซุปตาร์ วาไรตี้ 23,999 JAN-MAR
37 JJ079-TTN XJ 5วัน3คืน XJ27 Tokyo Fuji ซุปตาร์ สกี แฟนตาซี 22,999 JAN-MAR
38 JJ081-JG TG 5วัน3คืน SPECIAL TOKYO NO.3 36,900 20-24DEC
39 JJ082-JG TG 5วัน3คืน SPECIAL JAPAN WINTER 36,900 FEB-MAR
40 JJ083-JG TG 6วัน3คืน SPECIAL TOKYO WINTER 38,900 FEB-MAR
41 JJ084-JG TG 5วัน3คืน YUNISHIGAWA SNOW FEST 38,900 FEB-MAR
42 JJ085-JG TG 5วัน3คืน IIYAMA KAMAKURA SNOW FEST 43,900 FEB
43 JJ086-WD XW 5วัน3คืน MAGIC SNOW TOKYO (อิสระ) 32,900 DEC
44 JJ088-WD XW 6วัน4คืน CHIC TOKYO (อิสระ) 33,900 DEC
45 JJ098-TTN TR 5วัน3คืน TR01 Tokyo ซุปตาร์ ส้มจี๊ด แดงจ๊าด ภาค 2 (เที่ยวครบ) 27,888 OCT-DEC
46 JJ117-TTN XW 6วัน4คืน XW02-Tokyo Fuji Ibaraki Sawara ซุปตาร์ สกี เที่ยวนอก 31,888 DEC
47 PRO1-ZG XW 6วัน4คืน NRT7.1 HARMONY IN TOKYO 26,999 1-6 DEC