Thursday 24 August 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 JJ022-JG JL 7วัน4คืน TOHOKU AUTUMN อาโอโมริ-ฮะจิมันไต-คาคุโนะดาเตะ เซนได-บันได-นิกโก้-โตเกียว 59,900 12-18,18-24OCT
2 JJ031-IJ TZ 5วัน3คืน TZ52 Beautiful Autumn Tokyo Fuji Nikko 27,900 SEP-OCT
3 JJ113-JG TG 5วัน3คืน NIKKO BANDAI AUTUMN NO.1 นิกโก้-บันได-ฟุกุชิมะ-คาวาโกเอะ-โตเกียว 42,900 OCT
4 JJ114-JG TG 6วัน3คืน NIKKO BANDAI AUTUMN NO.2 นิกโก้-บันได-ฟุกุชิมะ-คาวาโกเอะ-ฟูจิ-โตเกียว 45,900 OCT
5 JJ115-JG TG 6วัน3คืน NIKKO SENDAI AUTUMN NO.1 นิกโก้-เซนได-นารูโกะ-บันได-โตเกียว 42,900 OCT-NOV
6 JJ116-JG TG 6วัน4คืน NIKKO SENDAI AUTUMN NO.2 นิกโก้-เซนได-นารูโกะ-เกบิเค-บันได-โตเกียว 48,900 OCT-NOV
7 JJ117-JG TG 6วัน3คืน NIKKO FUJI AUTUMN นิกโก้-คาวาโกเอะ-ฟูจิ-โตเกียว-ชมประดับไฟ 43,900 NOV