Monday 23 October 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 JJ047-IJ TR 5วัน3คืน TR98 Amazing Tohoku Nikko Sendai Narita 28,900 NOV-MAR
2 JJ113-JG TG 5วัน3คืน NIKKO BANDAI AUTUMN NO.1 นิกโก้-บันได-ฟุกุชิมะ-คาวาโกเอะ-โตเกียว 42,900 OCT
3 JJ114-JG TG 6วัน3คืน NIKKO BANDAI AUTUMN NO.2 นิกโก้-บันได-ฟุกุชิมะ-คาวาโกเอะ-ฟูจิ-โตเกียว 45,900 OCT
4 JJ115-JG TG 6วัน3คืน NIKKO SENDAI AUTUMN NO.1 นิกโก้-เซนได-นารูโกะ-บันได-โตเกียว 42,900 OCT-NOV
5 JJ116-JG TG 6วัน4คืน NIKKO SENDAI AUTUMN NO.2 นิกโก้-เซนได-นารูโกะ-เกบิเค-บันได-โตเกียว 48,900 OCT-NOV