Sunday 24 March 2019
รวมโปรแกรมทัวร์ - ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 AH03 TG 6D4N HOKKAIDO(สงกรานต์) 65,990.- 10-15,11-16 APR 18
2 AH04 TG 6D4N รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด(ล่องเรือตัดน้ำแข็ง) 55,990.- 27FEB-4MAR 18
3 AH05 TG 5D3N รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด5วัน 45,990.- 17-21JAN 18
4 AH06 TG 6D4N FUNNY SKI SNOW HOKKAIDO 54,900.- JAN 18
5 AH08 TG 5D3N HOKKAIDO SKI SERIES 39,900.- DEC 17-JAN 18
6 AH09 TG 6D4N JH92 HOKKAIDO FIN SNOW 49,900.- 9-14,12-17JAN 18
7 AH10 TG 6D4N SAPPORO SNOW FESTIVAL 50,900.- 11-16FEB 18
8 AH13 TG 5D3N HOKKAIDO TOYA 47,900.- 28-01,29-02APR 18
9 AH14 TG 5D3N HOKKAIDO HAKODATE 65,900.- 13-17APR 18
10 AH15 TG 5D3N SAKURA HOKKAIDO HAKODATE 48,900.- 19-23,26-30 APR 18
11 AH17 TG 6D4N HOKKAIDO SERIES 45,900.- DEC 17
12 AH18 TG 7D5N JP05 HOKKAIDO POWDER SNOW 59,900.- 31 DEC 17- 6 JAN 18
13 AH19 TG 5D3N JP06 HOKKAIDO SNOW WINTER 39,900.- JAN-MAR
14 AH20 TG 5D3N HOKKAIDO WINTER NO 1(3N) 40,900.- DEC 17
15 AH21 TG 6D4N HOKKAIDO WINTER NO 1(4N) 45,900.- DEC 17
16 AH22 TG 5D3N HOKKAIDO WINTER NO 2(3N) 40,900.- 20-24DEC 17
17 AH23 TG 6D4N HOKKAIDO WINTER NO 2(4N) 43,900.- DEC 17
18 AH24 TG 5D3N HOKKAIDO WINTER X'MAS 41,900.- 21-25DEC
19 AH25 TG 5D3N HOKKAIDO ICE FEST NO.1 40,900.- 3-7,16-20MAR 18
20 AH26 TG 5D3N HOKKAIDO ICE FEST NO.2 42,900.- 17-21MAR 18
21 AH27 TG 5D3N HOKKAIDO ICE WINTER NO.1 42,900.- 22-26 MAR 18
22 AH28 TG 5D3N HOKKAIDO ICE WINTER NO.2 43,900.- MAR-APR 18
23 AH29 TG 6D4N HOKKAIDO ICE WINTER NO.3 52,900.- APR 18
24 AH30 TG 6D4N HOKKAIDO ICE WINTER NO.4 48,900.- 1-6 APR 18
25 AH31 TG 6D4N HOKKAIDO SNOW FEST NO.1 66,900.- 9-14 FEB 18
26 AH32 TG 5D3N HOKKAIDO SNOW FEST NO.2 47,900.- 11-15 FEB 18
27 AH33 TG 6D4N HOKKAIDO SNOW FEST NO.3 53,900.- 13-18 FEB 18
28 AH34 TG 5D3N HOKKAIDO SNOW FEST NO.4 44,900.- 16-20 FEB 18
29 AH37 TG 6D4N รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด(วันพ่อ+รัฐธรรมนูญ) 53,990.- 1-6,8-13DEC
30 AH38 TG 6D4N รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด(คริสมาสต์) 55,990.- 21-26DEC
31 AH38 CX 5D4N CLCXC51-HOKKAIDO ICE BREAKER SNOW FESTIVAL 46,900.- 3-7FEB 18
32 AH39 CX 6D5N CLCXC61-HOKKAIDO ICE BREAKER 4 FESTIVAL 51,900.- 4-9FEB 18
33 AH39 TG 5D3N รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด(ปีใหม่29DEC) 62,990.- 29DEC-2JAN
34 AH41 HX 7D4N CLHXC744-HOKKAIDO SOUNKYO ICE FESTIVAL 36,900.- 25-31JAN 18
35 AH42 HX 7D4N CLHXC745-HOKKAIDO SNOW ICE FESTIVAL 40,900.- 1-7 FEB 18
36 AH43 HX 7D4N CLHXC746-HOKKAIDO ICE BREAKER ICE FESTIVAL 37,900.- 1-7,8-14 MAR 18
37 AH44 HX 7D4N CLHXC747-HOKKAIDO SNOW HAKODATE 37,900.- 15-21MAR 18
38 AH45 HX 7D4N CLXHC743-HOKKAIDO SNOW WINTER 34,900.- 11-17,18-24JAN 18
39 AH46 TG 5D3N HOKKAIDO ICE FALL FEST 36,999.- FEB-MAR 18
40 AH47 TG 5D3N HOKKAIDO ICE BREAKER ชั๊บ ชั๊บ 37,777.- JAN-MAR 18
41 AH48 TG 5D3N HOKKAIDO SAKURA BLOSSOM 44,999.- 21-25APR,1-5MAY 18
42 AH49 TG 5D3N HOKKAIDO TULIP & PINK MOSS 19-23MAY 19-23 MAY 18
43 AH56 TG 6D4N ทัวร์ฮอกไกโด ตามรอยแฟนเดย์(SNOW FES) 74,900.- 6-11 FEB 18
44 AH57 TG 5D3N ทัวร์ฮอกไกโด ตามรอยแฟนเดย์ 5วัน 54,900.- DEC-JAN
45 AH58 TG 6D4N ทัวร์ฮอกไกโด ตามรอยแฟนเดย์6วัน 56,900.- DEC-JAN
46 AH59 TG 5D3N ทัวร์ฮอกไกโด 5วัน ปีใหม่ 65,900.- 28DEC-1JAN
47 AH62 TG 5D3N JS1 HOKKAIDO PLAY SKI 43,900.- 4-8JAN,20-24MAR 18
48 AH74 HX 6D4N HOK09 SNOW WINTER IN HOKKAIDO 49,900.- 30DEC-4JAN
49 AH75 HX 5D3N HOK10 CHARMED SNOW IN HOKKAIDO 35,999.- NOV-MAR
50 AH76 TG 6D4N HOK11 SNOW GRACE IN HOKKAIDO 47,900.- NOV-FEB
51 AH77 TG 5D3N HOK12 SNOWY IN HOKKAIDO 45,900.- NOV-DEC
52 AH82 TG 6D4N HOKKAIDO WINTER ICE BREAKER 49,900.- 15-20MAR 18