Monday 23 October 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 JJ005-ZG TG 6วัน3คืน NGO05-SNOW MONKEY IN NAGANO 59,900 NEWYEAR
2 JJ032-ZG JL 5วัน3คืน NGO03 HILIGHT KORANKEI 41,900 NOV
3 JJ033-ZG JL 5วัน3คืน NGO04 HILIGHT OBARA 41,900 21-25NOV
4 JJ118-MJ XW 5วัน4คืน ICE MONSTER 37,900 30DEC- 03JAN