Wednesday 28 June 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 JJ022-JG JL 7วัน 4คืน TOHOKU AUTUMN 59,900 12-18 / 18-24 OCT
2 JJ103-EX TG 5วัน 3คืน KORANKEI KIREINE 48,900 NOV
3 JJ118-EJ JL 5วัน 3คืน NAGOYA SUPER VALUE 29,900 JUL-NOV
4 PRO08-CW JL 6วัน4คืน SPECIAL LITE&BUDGET WAKAYAMA -OSAKA 2DAYS FREE-KIMONO-NAGOYA 36,900 SEP