Monday 11 December 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 JJ005-ZG TG 6วัน3คืน NGO05-SNOW MONKEY IN NAGANO 59,900 NEWYEAR
2 JJ059-IJ XW 5วัน4คืน XW88 Winter Snow Monkey Tokyo 35,900 DEC
3 JJ075-ZG JL 5วัน3คืน NGO01 SNOW MONKEY IN NAGANO 39,900 JAN-FEB
4 JJ076-ZG XJ 6วัน4คืน KIX04 UNSEEN MONKEY IN NAGANO 37,900 JAN-MAR
5 JJ118-MJ XW 5วัน4คืน ICE MONSTER 37,900 30DEC- 03JAN