Thursday 24 August 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 JJ004-ZG XJ 5วัน 3คืน KIX17 FRESH OSAKA TAKAYAMA 27,900 AUG-SEP
2 JJ024-JG TG 6วัน 3คืน TAKAYAMA PRO 39,900 27SEP-2OCT
3 JJ054-CJ TZ 5วัน 4คืน OSAKA –TAKAYAMA – TOKYO 32,900 SEP-OCT
4 JJ055-CJ TZ 5วัน 4คืน OSAKA –TAKAYAMA – TOKYO JAPAN ALPS 35,900 AUG-OCT
5 JJ056-CJ XJ 5วัน 3คืน KYOTO-TAKAYAMA & WORLD HERITAGE 25,900 AUG-SEP
6 JJ091-WD TZ 5วัน 3คืน สุขสันต์ TOKYO-TAKAYAMA-OSAKA 34,999 AUG-OCT
7 JJ092-WD TZ 5วัน 4คืน AUTUMN TAKAYAMA KYOTO 34,999 AUG-OCT
8 JJ103-EX TG 5วัน 3คืน KORANKEI KIREINE 48,900 NOV