Monday 11 December 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 JJ011-WD XW 6วัน4คืน JAPAN SO COOL 36,999 DEC
2 JJ024-TTN XJ 5วัน3คืน XJ25 Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ 27,888 DEC-MAR
3 JJ055-JG TG 6วัน3คืน TAKAYAMA WINTER NO.1 44,900 DEC
4 JJ065-JG TG 6วัน4คืน TAKAYAMA WINTER NO.2 48,900 22-27DEC
5 JJ066-JG TG 6วัน4คืน TAKAYAMA WINTER NO.3 49,900 22-27DEC
6 JJ077-ZG XJ 5วัน3คืน KIX05 FROZEN OSAKA TAKAYAMA 29,900 JAN-MAR
7 JJ087-WD XW 5วัน3คืน HELLO TAKAYAMA TOKYO 35,999 DEC
8 JJ120-MJ TG 6วัน4คืน TAKAYAMA THEMEPARK NEWYEAR 66,700 30DEC-4JAN
9 JJ121-MJ TG 6วัน4คืน LUXURY HONSHU 89,900 28DEC-02JAN