Monday 23 October 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 AF03 TG 6D4N FUKUOKA-6D4N-TG 53,990.- 19-24OCT 17
2 AF04 TG 5D3N AUTUMN KYUSHU 42,900.- 09-12,23-26NOV
3 AF05 TG 6D4N รื่นเริงหรรษาฟุกุโอกะ(ปีใหม่) 59,990.- 28DEC-2JAN
4 AF06 TG 5D3N FUK01 FUKUOKA NAGASAKI 39,900.- OCT-NOV 17
5 AF07 TG 5D3N KYUSHU WINTER SERIES 48,900.- NOV 17-FEB 18
6 AF29 TG 5D3N FUKUOKA ซุปตาร์ ชาตรี 33,888.- JUN-OCT 17
7 AF30 TG 6D3N WEST JAPAN AUTUMN 44,900.- 19-24OCT 17