Wednesday 28 June 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 AF02 TG 5D3N FUKUOKA-5D3N-TG 49,990.- 10-14 AUG 17
2 AF03 TG 6D4N FUKUOKA-6D4N-TG 53,990.- 19-24OCT 17
3 AF04 TG 5D3N AUTUMN KYUSHU 42,900.- 09-12,23-26NOV
4 AF05 TG 6D4N รื่นเริงหรรษาฟุกุโอกะ(ปีใหม่) 59,990.- 28DEC-2JAN
5 AF29 TG 5D3N FUKUOKA ซุปตาร์ ชาตรี 33,888.- JUN-OCT 17
6 AF30 TG 6D3N WEST JAPAN AUTUMN 44,900.- 19-24OCT 17