Tuesday 24 October 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 AO01 MM 6D3N BEST OF OKINAWA 26,900.- 13-18 DEC 17
2 AO02 MM 5D3N OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 5 19,888.- NOV 17-JAN 18
3 AO03 MM 5D3N OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 2 19,888.- OCT 17
4 AO05 MM 4D2N DISCOVERY OKINAWA(OCT-MAR) 17,999.- OCT 17-MAR18
5 AO06 MM 5D3N OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 4 19,888.- OCT 17
6 AO09 MM 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA(NOV-MAR) 19,900.- NOV 17 - MAR 18
7 AO09.1 MM 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA(SEP-OCT) 19,900.- SEP-OCT 17