Thursday 24 August 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 AO01 CI 4D3N ALOHA OKINAWA 38,900.- AUG-SEP 17
2 AO02 MM 5D3N OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 19,888.- OCT 17
3 AO03 MM 5D3N OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 2 19,888.- OCT 17
4 AO04 MM 4D2N DISCOVERY OKINAWA 17,999.- SEP 17
5 AO08 MM 5D3N EASY SUNNY OKINAWA 21,900.- JUN-AUG
6 AO09 MM 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA 18,900.- JUN-AUG 17
7 AO09.1 MM 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA(SEP-OCT) 19,900.- SEP-OCT 17