Wednesday 28 June 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 JJ009-IJ TZ 5วัน4คืน TZ93 SUPER GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO 31,900 APR-JUN
2 JJ010-IJ TZ 5วัน4คืน TZ94 SUPER GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO 29,999 JUL-OCT
3 JJ017-CU TZ 5วัน4คืน EASY SAY LOVE OSAKA-TOKYO 32,900 JUN-AUG
4 JJ023-JG TG 6วัน3คืน LOVE HONSHU PRO 38,900 28SEP-3OCT
5 JJ040-SM TG 6วัน4คืน โตเกียว นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า เข้านาริตะ 45,900 20-25JUL
6 JJ041-SM TG 6วัน4คืน โตเกียว นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า เข้าฮาเนดะ 45,900 20-25JUL
7 JJ049-DJ TG 5วัน3คืน HILIGHT OSAKA-KYOTO 52,900 21-25OCT
8 JJ051-CJ XJ 6วัน3คืน TOKYO–OSAKA 32,900 JUN-JUL
9 JJ052-CJ XJ 7วัน4คืน TOKYO–OSAKA 38,900 JUN-JUL
10 JJ054-CJ TZ 5วัน4คืน OSAKA –TAKAYAMA – TOKYO 32,900 JUL-SEP
11 JJ055-CJ TZ 5วัน4คืน OSAKA –TAKAYAMA – TOKYO JAPAN ALPS 35,900 JUL-OCT
12 JJ058-TAS TZ 5วัน3คืน SPECIAL HONSHU TOKYO-OSAKA 29,900 JUL-SEP
13 JJ060-TAS TG 6วัน3คืน SPECIAL SUMMER HONSHU OSA-TYO 37,900 JUN-JUL
14 JJ066-PM TG 6วัน3คืน JAPAN LAVENDER PERFECT ROUTE A KIX-TOK 49,900 JUN-JUL
15 JJ067-PM TG 6วัน3คืน JAPAN LAVENDER PERFECT ROUTE A KIX-TOK 49,900 AUG-SEP
16 JJ078-GH TG 6วัน4คืน HILIGHT B PROMOTION 43,900 JUN
17 JJ079-GH TG 6วัน4คืน HILIGHT B PROMOTION 43,900 JUL
18 JJ080-GH TG 6วัน4คืน HILIGHT C 45,900 JUN-SEP
19 JJ095-VTG TG 6วัน3คืน SPECIAL LAVENDER OSAKA TOKYO 38,900 4-9 JUL
20 JJ102-TTN TG 5วัน3คืน TG10 Tokyo Fuji Osaka ซุปตาร์ พรมแดง 36,888 OCT
21 JJ105-JG TG 6วัน3คืน LOVE HONSHU TAKAYAMA NO.1 โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-โตเกียว 44,900 OCT
22 JJ106-JG TG 6วัน4คืน LOVE HONSHU TAKAYAMA NO.2 โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-โตเกียว 49,900 OCT
23 JJ108-JG TG 6วัน4คืน LIKE AUTUMN โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-อาราชิยาม่า-โอซาก้า-นารา 53,900 19-24 OCT
24 JJ109-JG TG 6วัน3คืน LOVE AUTUMN NO.1 อาราชิยาม่า-นารา-โอซาก้า-โอบาระ-โครังเค-ฟูจิ 43,900 NOV
25 JJ110-JG TG 6วัน4คืน LOVE AUTUMN NO.2 อาราชิยาม่า-นารา-โอซาก้า-โอบาระ-โครังเค-ฟูจิ 49,900 NOV
26 JJ111-JG TG 6วัน4คืน LOVE AUTUMN NO.3 โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-คาวากุชิโกะ-โอบาระ-โครังเค-อาราชิยาม่า-โอซาก้า 49,900 NOV
27 JJ112-JG TG 7วัน4คืน LOVE AUTUMN NO.4 อาราชิยาม่า-นารา-โอบาระ-ฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว 53,900 NOV