Thursday 24 August 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 JJ002-ZG TG 5วัน3คืน NRT05 SURPRISE TOKYO OSAKA 45,900 OCT-DEC
2 JJ010-IJ TZ 5วัน4คืน TZ94 SUPER GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO 29,999 JUL-OCT
3 JJ014-ZG TG 6วัน4คืน KIX19 SUGOI OSAKA TOKYO 47,900 NOV-DEC
4 JJ017-CU TZ 5วัน4คืน EASY SAY LOVE OSAKA-TOKYO 32,900 JUL-AUG
5 JJ023-JG TG 6วัน3คืน LOVE HONSHU PRO 38,900 28SEP-3OCT
6 JJ049-DJ TG 5วัน3คืน HILIGHT OSAKA-KYOTO 52,900 21-25OCT
7 JJ054-CJ TZ 5วัน4คืน OSAKA –TAKAYAMA – TOKYO 32,900 JUL-SEP
8 JJ055-CJ TZ 5วัน4คืน OSAKA –TAKAYAMA – TOKYO JAPAN ALPS 35,900 JUL-OCT
9 JJ058-TAS TZ 5วัน3คืน SPECIAL HONSHU TOKYO-OSAKA 29,900 JUL-SEP
10 JJ067-PM TG 6วัน3คืน JAPAN LAVENDER PERFECT ROUTE A KIX-TOK 49,900 AUG-SEP
11 JJ102-TTN TG 5วัน3คืน TG10 Tokyo Fuji Osaka ซุปตาร์ พรมแดง 36,888 OCT
12 JJ105-JG TG 6วัน3คืน LOVE HONSHU TAKAYAMA NO.1 โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-โตเกียว 44,900 OCT
13 JJ106-JG TG 6วัน4คืน LOVE HONSHU TAKAYAMA NO.2 โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-โตเกียว 49,900 OCT
14 JJ108-JG TG 6วัน4คืน LIKE AUTUMN โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-อาราชิยาม่า-โอซาก้า-นารา 53,900 19-24 OCT
15 JJ109-JG TG 6วัน3คืน LOVE AUTUMN NO.1 อาราชิยาม่า-นารา-โอซาก้า-โอบาระ-โครังเค-ฟูจิ 43,900 NOV
16 JJ110-JG TG 6วัน4คืน LOVE AUTUMN NO.2 อาราชิยาม่า-นารา-โอซาก้า-โอบาระ-โครังเค-ฟูจิ 49,900 NOV
17 JJ111-JG TG 6วัน4คืน LOVE AUTUMN NO.3 โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-คาวากุชิโกะ-โอบาระ-โครังเค-อาราชิยาม่า-โอซาก้า 49,900 NOV
18 JJ112-JG TG 7วัน4คืน LOVE AUTUMN NO.4 อาราชิยาม่า-นารา-โอบาระ-ฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว 53,900 NOV