Monday 23 October 2017
ทัวร์พม่า   

พม่า หรือ เมียนมา (อังกฤษMyanmarพม่า: ) มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (อังกฤษRepublic of the Union of Myanmarพม่าปหฺยี่เด่าง์ซุ ตัมมะดะ มยะหฺม่า ไหฺน่หฺงั่นด่อ) เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่  2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่ายังเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 24 ของโลก โดยมีประชากรกว่า 60.28 ล้านคน นับแต่ได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2491 ประเทศพม่าเผชิญกับหนึ่งในสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อที่สุดท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่มากมายซึ่งยังแก้ไม่ตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ถึง 2554 ประเทศพม่าอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองถูกยุบอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2554 หลังการเลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ. 2553 และมีการตั้งรัฐบาลพลเรือนในนามแทน แต่ทหารยังมีอิทธิพลอยู่มาก

ประเทศพม่าอุดมไปด้วยทรัพยากร แต่เศรษฐกิจพม่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจด้อยพัฒนาที่สุดในโลก จีดีพีของพม่าอยู่ที่ 42,953 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และเติบโตด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำสุดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดาและอีกหลายประเทศได้กำหนดการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่า ระบบสาธารณสุขของพม่าเป็นหนึ่งในระบบสาธารณสุขที่เลวที่สุดในโลก องค์การอนามัยโลกจัดอันดับพม่าไว้อันดับที่ 190 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย 

สหประชาชาติและอีกหลายองค์การได้รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในพม่า รวมทั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การข่มขืนเป็นระบบ แรงงานเด็ก ทาส การค้ามนุษย์และการขาดเสรีภาพในการพูด ในช่วงปีหลัง พม่าและผู้นำทหารได้ผ่อนปรนต่อนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยและกำลังพัฒนาความสัมพันธ์อย่างช้า ๆ กับมหาอำนาจและสหประชาชาติ

ประเทศพม่า ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 676,578 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ (หรือคาบสมุทรอินโดจีน) และใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 9° และ 29° เหนือ และลองติจูด 92° และ 102° ตะวันออก

ประเทศพม่ามีพรมแดนติดต่อกับบังกลาเทศและอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือ  พรมแดนทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับทิเบตและมณฑลยูนนานของจีนยาวถึง 2,185 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับลาวและไทย พม่ามีแนวชายฝั่งต่อเนื่องตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันทางตะวันตกเฉียงใต้และใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของพรมแดนทั้งหมด

รวมโปรแกรมทัวร์ - พม่า
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 BM 001 OG NOK AIR 1DAY พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 4,994.- ต.ค.
2 BM 01 BT LION AIR 1D Super Shock พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 4,999.- ก.ย. - ต.ค.
3 BM 01 BT NOK AIR 3D2N โปรจิ๊บ จิ๊บ...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 9,999 ส.ค. - ธ.ค.
4 BM 01.1 BT LION AIR 2วัน1คืน โปรสุดคุ้ม ทัวร์พม่า วันธรรมดาน่าเที่ยว 7,900.- ส.ค.-ต.ค.
5 BM 01.2 OG Myanmar National Airlines 2D1N พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 6,996.- ต.ต.
6 BM 02 BT LION AIR 3วัน2คืน พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว 10,900.- เม.ย.- ต.ค.
7 BM 02.1 PL LION AIR 3D2N VINTAGE MYANMAR 11,555.- พ.ค.-ต.ค.
8 BM 02.2 PL AIR ASIA 3D2N VINTAGE MYANMAR 11,555.- พ.ค.-ต.ค.
9 BM 03 BT PG 3D2N โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน 11,900.- ส.ค. - ธ.ค.
10 BM 04 BT NOK AIR 3D2N พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน 4 ดาว 11,900.- ก.ย. - ธ.ค.
11 BM 04.1 BT NOK AIR 3D2N พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน 5 ดาว 12,900.- ก.ย.-ธ.ค.
12 BM 04.2 BT LION AIR 3D2N โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 5 ดาว 12,900.- ต.ค.-ธ.ค.
13 BM 05 BT LION AIR 4D3N ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ 13,900.- ก.ย.-ต.ค.
14 BM02.1 BT NOK AIR 3D2N โปรประหยัด...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 10,900.- ก.ย.-ธ.ค.
15 BML 003 OG AIR ASIA 2วัน1คืน พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน 6,996.- ต.ค.-ต.ค.
16 BML 02 BT Bangkok Airways 3D2N พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 12,900.- ก.ย.-ธ.ค.
17 BML 04 BT AIR ASIA 3D2N ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม 12,900.- ส.ค. - ธ.ค.
18 BML 04.1 OG MYANMAR NATIONNAL 3D2N ย่างกุ้ง อินเล 14,441.- ต.ค.-ต.ค.
19 BML 05 BT AIR ASIA 4D3N พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน 18,900.- ส.ค.-ม.ค.
20 BML 05 BT Bangkok Airways 4D3N พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี มิงกุน (บินภายใน) บางกอกแอร์เวย์ 19,900.- ส.ค. - ธ.ค.
21 BML 06 BT AIR ASIA 5D4N ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 23,900.- ต.ค. - มี.ค.
22 BML 07 BT AIR ASIA 4D3N พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 24,900.- ก.ย.-ธ.ค.
23 BML 08 PL MYANMAR AIRWAYS 6D5N มัณฑะเลย์-พุกาม-อินเล-ย่างกุ้ง 34,900.- ก.ย.-ต.ค.
24 BMLA 07 BT FD 6D5N เเกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินเเขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ 31,900.- ต.ค. - มี.ค.