Thursday 24 August 2017
ทัวร์พม่า   

พม่า หรือ เมียนมา (อังกฤษMyanmarพม่า: ) มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (อังกฤษRepublic of the Union of Myanmarพม่าปหฺยี่เด่าง์ซุ ตัมมะดะ มยะหฺม่า ไหฺน่หฺงั่นด่อ) เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่  2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่ายังเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 24 ของโลก โดยมีประชากรกว่า 60.28 ล้านคน นับแต่ได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2491 ประเทศพม่าเผชิญกับหนึ่งในสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อที่สุดท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่มากมายซึ่งยังแก้ไม่ตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ถึง 2554 ประเทศพม่าอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองถูกยุบอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2554 หลังการเลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ. 2553 และมีการตั้งรัฐบาลพลเรือนในนามแทน แต่ทหารยังมีอิทธิพลอยู่มาก

ประเทศพม่าอุดมไปด้วยทรัพยากร แต่เศรษฐกิจพม่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจด้อยพัฒนาที่สุดในโลก จีดีพีของพม่าอยู่ที่ 42,953 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และเติบโตด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำสุดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดาและอีกหลายประเทศได้กำหนดการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่า ระบบสาธารณสุขของพม่าเป็นหนึ่งในระบบสาธารณสุขที่เลวที่สุดในโลก องค์การอนามัยโลกจัดอันดับพม่าไว้อันดับที่ 190 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย 

สหประชาชาติและอีกหลายองค์การได้รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในพม่า รวมทั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การข่มขืนเป็นระบบ แรงงานเด็ก ทาส การค้ามนุษย์และการขาดเสรีภาพในการพูด ในช่วงปีหลัง พม่าและผู้นำทหารได้ผ่อนปรนต่อนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยและกำลังพัฒนาความสัมพันธ์อย่างช้า ๆ กับมหาอำนาจและสหประชาชาติ

ประเทศพม่า ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 676,578 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ (หรือคาบสมุทรอินโดจีน) และใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 9° และ 29° เหนือ และลองติจูด 92° และ 102° ตะวันออก

ประเทศพม่ามีพรมแดนติดต่อกับบังกลาเทศและอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือ  พรมแดนทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับทิเบตและมณฑลยูนนานของจีนยาวถึง 2,185 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับลาวและไทย พม่ามีแนวชายฝั่งต่อเนื่องตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันทางตะวันตกเฉียงใต้และใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของพรมแดนทั้งหมด

รวมโปรแกรมทัวร์ - พม่า
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 BM 01 BT NOK AIR 3วัน2คืน โปรจิ๊บ จิ๊บ...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 9,999 มี.ค. - ก.ย.
2 BM 02 BT Bangkok Airways 3วัน2คืน โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน 11,900.- เม.ย. - ก.ย.
3 BM 03 BT NOK AIR 3วัน2คืน พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน พัก 5 ดาว 12,900.- เม.ย. - ก.ย.
4 BM 04 BT LION AIR 3วัน2คืน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักชาเตรียม 5 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ขอพรเทพทันใจ MELIA YANGON HOTEL เมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด 12,900.- พ.ย. - ก.ย.
5 BM 05 BT LION AIR 3วัน2คืน พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว 10,900.- เม.ย.- ต.ค.
6 BM 06 BT NOK AIR 3วัน2คืน พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ บินDD 11,900.- เม.ย.- ก.ย.
7 BM 08 BT LION AIR 3D2N โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 4 ดาว 11,900.- พ.ค.-ก.ย.
8 BM 09 BT NOK AIR 1DAY แพคเก็ตท่องเที่ยวอิสระ ไหว้พระขอพรพม่าสุดคุ้ม 6,999.- EVER
9 BM 09 ZE AIR ASIA 3D2N BLESSING MYANMAR 11,900.- พ.ค.-ก.ย.
10 BM 10 TS NOK AIR 3D2N พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย...สบาย 8,999.- พ.ค.-ก.ค.
11 BM 11 PL MYANMAR AIRWAYS 3D2N DELUXE MYANMAR 12,500.- พ.ค.-ส.ค.
12 BM 12 PL LION AIR 3D2N VINTAGE MYANMAR 11,555.- พ.ค.-ต.ค.
13 BM 13 PL AIR ASIA 3D2N VINTAGE MYANMAR 11,555.- พ.ค.-ต.ค.
14 BM 14 PL 8M 3D2N VINTAGE MYANMAR 11,900.- พ.ค.-ส.ค.
15 BM 15 GO AIR ASIA 3D2N ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 9,900 พ.ค.-ส.ค.
16 BM 16 CU Bangkok Airways 3D2N EASY BOUTIQUE MYANMAR 12,900.- พ.ค.-ก.ย.
17 BMA 01 PL 8M 6D5N มัณฑะเลย์-พุกาม-อินเล-ย่างกุ้ง 34,900.- มิ.ย.-ต.ค.
18 BML 01 SR MYANMAR AIRWAYS 3วัน2คืน มัณฑะเลย์-สกาย์ 8,900.- เม.ย.-พ.ค
19 BML 016 ZG MYANMAR AIRWAYS 4D3N THE GREATEST MANDALAY 13,900.- มิ.ย.-ก.ย.
20 BML 02 BT AIR ASIA 3วัน2คืน หลงรัก...พุกาม 13,900.- เม.ย-ก.ย.
21 BML 04 BT AIR ASIA 3วัน2คืน อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 18,900.- เม.ย.-ก.ย.
22 BML 05 BT AIR ASIA 4วัน3คืน พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน) บินแอร์เอเชีย 15,900.- เม.ย.-ก.ย.
23 BML 06 BT Bangkok Airways 3วัน2คืน พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ มิงกุน 12,900.- มี.ค. - ก.ย.
24 BML 06 BT AIR ASIA 4D3N พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน 18,900.- ส.ค.-ม.ค.
25 BML 07 BT MYANMAR AIRWAYS 5วัน4คืน พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล มัณฑะเลย์ 24,900.- เม.ย. - ก.ย.
26 BML 08 PL 8M 3D2N มิงกาลาบา มัณฑะเลย์ 9,800.- พ.ค.-ก.ย.
27 BML 086 PTG AIR ASIA 3D2N มัณฑะเลย์ พินลูวิน รถไฟกด็อกแต๊ก 22,900.- พ.ค. - ส.ค.
28 BML 09 BT 8M 4D3N ทัวร์พม่าสักการะ 3 มหาบูชาสถาน 20,900.- พ.ค.-ก.ค.
29 BMM 01 PTG NOK AIR 3D2N มะละแหม่ง 17,900.- พ.ค.-ส.ค.
30 BMM01-PL SL 3วัน2คืน โปร...ใจป้ำ(1-SL) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 9,998 ก.ค.-ก.ย.
31 BMM02 - PL FD 3วัน2คืน โปร...ใจป้ำ(2-FD) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 9,999 ก.ค.-ก.ย. 60
32 BMM03 - OG DD 1วัน พม่า ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้ 3,993.- ก.ค.60
33 BMM04 - OG UB 2วัน1คืน พม่า-ย่างกุ้ง สุดฮา 2 วัน 1 คืน 5,995.- ก.ค.-ก.ย.