Monday 23 October 2017
ทัวร์ไต้หวัน   

ไต้หวัน (臺灣 หรือ 台灣 Táiwān ?) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน (中華民國 Zhōnghuá Mínguó ?; Republic of China) เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน (金門 Jīnmén ?; Kinmen) ไต้หวัน เผิงหู (澎湖 Pénghú ?หมาจู่ (馬祖 Mǎzǔ ?; Matsu) และอูชิว (烏坵 Wūqiū ?) กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน" (臺灣地區 Táiwān Dìqū ?; Taiwan Area)

ไต้หวันด้านตะวันตกติดกับจีน ด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับญี่ปุ่น และด้านใต้ติดกับฟิลิปปินส์ กรุงไทเปเป็นเมืองหลวง[3] ส่วนไทเปใหม่เป็นเขตปกครองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ กินพื้นที่กรุงไทเป และเป็นเขตซึ่งประชากรหนาแน่นที่สุดในเวลานี้

เกาะไต้หวันนั้นเดิมเป็นที่อยู่ของชนพื้นเมือง และมีชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาอาศัยร่วมด้วย จนกระทั่งชาววิลันดาและสเปนเดินทางเข้ามาในยุคสำรวจเมื่อศตวรรษที่ 17 และมาตั้งบ้านเรือนกลายเป็นนิคมใหญ่โต ต่อมาในปี 1662 ราชวงศ์หมิงในแผ่นดินใหญ่ถูกราชวงศ์ชิงแทนที่ เจิ้ง เฉิงกง (鄭成功 Zhèng Chénggōng ?) ขุนศึกหมิง รวมกำลังหนีมาถึงเกาะไต้หวัน และเข้ารุกไล่ฝรั่งออกไปได้อย่างราบคาบ เขาจึงตั้งอาณาจักรตงหนิง (東寧 Dōngníng ?; Tungning) ขึ้นบนเกาะเพื่อ "โค่นชิงฟื้นหมิง" (反清復明 Fǎn Qīng Fù Míng ?) แต่ในปี 1683 ราชวงศ์ชิงปราบปรามอาณาจักรตงหนิงและเข้าครอบครองไต้หวันเป็นผลสำเร็จ ไต้หวันจึงกลายเป็นมณฑลหนึ่งของจีน อย่างไรก็ดี ความบาดหมางระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเป็นเหตุให้ญี่ปุ่นได้ไต้หวันไปในปี 1895 ก่อนเสียไต้หวันคืนให้แก่จีนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ช่วงนั้น มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีน พรรคชาตินิยม (國民黨 Guómíndǎng ?; Kuomintang) ได้เป็นใหญ่ แต่ไม่นานก็เสียทีให้แก่พรรคสังคมนิยม (共产党 Gòngchǎndǎng ?; Communist Party) พรรคชาตินิยมจึงหนีมายังเกาะไต้หวัน แล้วสถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้นบนเกาะเป็นประเทศต่างหากจากสาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่ อย่างไรก็ดี จีนยังคงถือว่า ไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของตน และไต้หวันเองก็ยังมิได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นรัฐเอกราชมาจนบัดนี้

ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ถึงต้นทศวรรษที่ 1990 การเมืองการปกครองไต้หวันได้เจริญรุ่งเรืองจนเป็นประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคและมีการเลือกตั้งทั่วหน้า อนึ่ง ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 เศรษฐกิจไต้หวันงอกงามอย่างรวดเร็ว ไต้หวันจึงกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสี่เสือแห่งเอเชีย มีอุตสาหกรรมล้ำหน้า และมีเศรษฐกิจใหญ่โตเป็นอันดับที่ 19 ของโลก[4][5] อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของไต้หวันยังมีบทบาทสำคัญมากในเศรษฐกิจโลก เป็นเหตุให้ไต้หวันได้เป็นสมาชิกองค์การค้าโลกและความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก นอกจากนี้ เสรีภาพของสื่อมวลชน เสรีภาพทางเศรษฐกิจ การสาธารณสุข การศึกษา และการพัฒนามนุษย์ในไต้หวันยังได้รับการจัดอยู่ในอันดับสูงด้วย

รวมโปรแกรมทัวร์ - ไต้หวัน
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 AT01 CI 6D3N HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 29,900.- 29 DEC 17 - 3 JAN 18
2 AT02 XW 5D3N TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 17,777.- OCT-DEC 17
3 AT03 XW 5D3N TPE07 TAIWAN SHOCK PRICE 14,777.- OCT-NOV 17
4 AT05 XW 7D5N TPE05 TAIWAN GOOD VACATION 23,777.- OCT-DEC 17
5 AT06 CI 4D3N TPE17 THE BEST OF TAIWAN 21,888.- NOV-DEC 17
6 AT08 BR 5D3N TPE13 MAGICAL IN TAIWAN 20,777.- OCT-DEC 17
7 AT09 BR 5D4N TPE14 WONDERFUL TAIWAN 21,900.- OCT-DEC 17
8 AT10 XW 6D4N TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 19,777.- OCT-DEC 17
9 AT12 TG 4D3N TPE10 AMAZING TAIWAN 21,900.- SEP-DEC 17
10 AT13 TG 5D4N FANTASTIC TAIWAN 25,777.- SEP-DEC 17
11 AT14 CI 4D3N NY01 TAIWAN COUNT DOWN MAO MAO 35,900.- 29DEC-1JAN
12 AT15 CI 4D3N NY02 TAIWAN COUNT DOWN BOOM BOOM 33,900.- 29DEC-1JAN
13 AT16 CI 5D4N NY03 TAIWAN NEW YEAR JA JA 36,900.- 29DEC-2JAN
14 AT17 CI 5D4N NY04 TAIWAN NEW YEAR FUN FUN 38,900.- 30DEC-3JAN
15 AT18 CI 5D4N NY05 TAIWAN COUNT DOWN FU FU 38,900.- 30DEC-3JAN
16 AT19 CI 5D4N NY06 TAIWAN NEW YEAR SUN SUN 36,900.- 30DEC-3JAN
17 AT20 CI 6D5N NY07 TAIWAN NEW YEAR SUPER SUPER 43,900.- 30DEC-4JAN
18 AT21 CI 4D3N NY08 TAIWAN COUNT DOWN WOW WOW 32,900.- 31DEC-3JAN
19 AT22 CI 5D4N NY09 TAIWAN COUNT DOWN WIN WIN 36,900.- 31 DEC-4JAN
20 AT23 XW 5D3N TPEXW04 ไต้หวัน-ไถจง-วัดจงไถฉานซื่อ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 13}991.- DEC 17 - JAN 18
21 AT41 TG 4D3N TPE12 FAMOUS IN TAIWAN 21,900.- JAN-APR 17
22 AT44 XW 5D3N T22 TAIWAN CHERRY BLOSSOM 13,988.- FEB-MAR 18
23 AT45 SL 5D3N SL77 EXCELLENT TAIWAN 12,888.- NOV17 - MAR 18
24 AT46 XW 5D3N T19 BEST TAIWAN 14,888.- OCT 17-JAN 18
25 AT47 XW 6D4N T21 TAIWAN ALISHAN 17,988.- OCT 17- JAN 18
26 AT48 XW 5D3N T20 TAIWAN SO COOL 13,988.- OCT17-JAN18
27 AT49 XW 6D4N EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN 19,999.- OCT-DEC 17
28 AT50 XW 6D4N EASY สุดจ๊าบ IN TAIWAN 24,999 10-15OCT 17
29 AT51 CI 4D3N TAIWAN COUNTDOWN 2018 29,900.- 30 DEC 17 - 2 JAN 18
30 AT52 XW 5D3N TAIWANN CHIC CHIC FULL DAY 12,999 AUG-OCT 17
31 AT53 XW 5D3N TAIWAN SUPER SAVE 16,900.- MAY-OCT 17
32 AT59 CI 4D3N ผูหลี่-ไทเป-ไทเป 26,888.- APR-OCT 17
33 AT60 XW 5D3N ผูหลี่-ไทเป-ไทเป 19,888.- APR-OCT 17
34 AT61 XW 6D4N ซันมูนเลค-อาหลีซัน-ไทจง-ไทเป 24,888.- APR-OCT 17
35 AT62 XW 6D4N ซันมูนเลค-ผูหลี่-ไทเป-เถาหยวน 24,888.- APR-OCT 17
36 AT63.1 XW 7D5N TPE06 EXCLUSIVE IN TAIWAN 22,777.- OCT-DEC 17
37 AT67 TG 4D3N TAIWAN HANSA 25,900.- JUL-DEC 17
38 AT72 XW 5D3N EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 12,999.- JUN-OCT 17