Wednesday 28 June 2017
ทัวร์ไต้หวัน   

ไต้หวัน (臺灣 หรือ 台灣 Táiwān ?) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน (中華民國 Zhōnghuá Mínguó ?; Republic of China) เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน (金門 Jīnmén ?; Kinmen) ไต้หวัน เผิงหู (澎湖 Pénghú ?หมาจู่ (馬祖 Mǎzǔ ?; Matsu) และอูชิว (烏坵 Wūqiū ?) กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน" (臺灣地區 Táiwān Dìqū ?; Taiwan Area)

ไต้หวันด้านตะวันตกติดกับจีน ด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับญี่ปุ่น และด้านใต้ติดกับฟิลิปปินส์ กรุงไทเปเป็นเมืองหลวง[3] ส่วนไทเปใหม่เป็นเขตปกครองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ กินพื้นที่กรุงไทเป และเป็นเขตซึ่งประชากรหนาแน่นที่สุดในเวลานี้

เกาะไต้หวันนั้นเดิมเป็นที่อยู่ของชนพื้นเมือง และมีชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาอาศัยร่วมด้วย จนกระทั่งชาววิลันดาและสเปนเดินทางเข้ามาในยุคสำรวจเมื่อศตวรรษที่ 17 และมาตั้งบ้านเรือนกลายเป็นนิคมใหญ่โต ต่อมาในปี 1662 ราชวงศ์หมิงในแผ่นดินใหญ่ถูกราชวงศ์ชิงแทนที่ เจิ้ง เฉิงกง (鄭成功 Zhèng Chénggōng ?) ขุนศึกหมิง รวมกำลังหนีมาถึงเกาะไต้หวัน และเข้ารุกไล่ฝรั่งออกไปได้อย่างราบคาบ เขาจึงตั้งอาณาจักรตงหนิง (東寧 Dōngníng ?; Tungning) ขึ้นบนเกาะเพื่อ "โค่นชิงฟื้นหมิง" (反清復明 Fǎn Qīng Fù Míng ?) แต่ในปี 1683 ราชวงศ์ชิงปราบปรามอาณาจักรตงหนิงและเข้าครอบครองไต้หวันเป็นผลสำเร็จ ไต้หวันจึงกลายเป็นมณฑลหนึ่งของจีน อย่างไรก็ดี ความบาดหมางระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเป็นเหตุให้ญี่ปุ่นได้ไต้หวันไปในปี 1895 ก่อนเสียไต้หวันคืนให้แก่จีนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ช่วงนั้น มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีน พรรคชาตินิยม (國民黨 Guómíndǎng ?; Kuomintang) ได้เป็นใหญ่ แต่ไม่นานก็เสียทีให้แก่พรรคสังคมนิยม (共产党 Gòngchǎndǎng ?; Communist Party) พรรคชาตินิยมจึงหนีมายังเกาะไต้หวัน แล้วสถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้นบนเกาะเป็นประเทศต่างหากจากสาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่ อย่างไรก็ดี จีนยังคงถือว่า ไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของตน และไต้หวันเองก็ยังมิได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นรัฐเอกราชมาจนบัดนี้

ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ถึงต้นทศวรรษที่ 1990 การเมืองการปกครองไต้หวันได้เจริญรุ่งเรืองจนเป็นประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคและมีการเลือกตั้งทั่วหน้า อนึ่ง ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 เศรษฐกิจไต้หวันงอกงามอย่างรวดเร็ว ไต้หวันจึงกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสี่เสือแห่งเอเชีย มีอุตสาหกรรมล้ำหน้า และมีเศรษฐกิจใหญ่โตเป็นอันดับที่ 19 ของโลก[4][5] อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของไต้หวันยังมีบทบาทสำคัญมากในเศรษฐกิจโลก เป็นเหตุให้ไต้หวันได้เป็นสมาชิกองค์การค้าโลกและความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก นอกจากนี้ เสรีภาพของสื่อมวลชน เสรีภาพทางเศรษฐกิจ การสาธารณสุข การศึกษา และการพัฒนามนุษย์ในไต้หวันยังได้รับการจัดอยู่ในอันดับสูงด้วย

รวมโปรแกรมทัวร์ - ไต้หวัน
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 AT01 XW 5D3N HAPPY TAIWAN 22,900.- 18-22,21-25OCT 17
2 AT02.1 XW 5D3N TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN-(JUN-SEP) 16,777.- JUN-SEP 17
3 AT10.1 XW 6D4N TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION(JUN-SEP) JUN-SEP 17
4 AT20 BR 5D4N TPE05 MIRACLE IN TAIWAN 21,777.- MAY-JUN 17
5 AT34 BR 5D3N TPE04 PARADISE IN TAIWAN 19,777.- MAY-AUG 17
6 AT41 TG 4D3N TPE12 FAMOUS IN TAIWAN 21,900.- JAN-APR 17
7 AT42 VJ 5D4N TPE04-TAIWAN-ไทจง-อารีซัน-ฟาร์มชิงจิ้ง-ไทเป 19,900.- JUL-SEP 17
8 AT43 VZ 6D5N TPE06 ไทจง-อารีซัน-เกาสง-ฟาร์มชิงจิ้ง-เจียอี้ 22,900.- JUL-SEP 17
9 AT44 XW 5D3N TAIWAN HOT PROMOTION 11,991.- JUL-AUG 17
10 AT50 XW 6D4N T14 Taiwan-Alishan 19,988.- APR-JUN 17
11 AT51 XW 6D4N EASY ฟินเวอ่ร์ IN TAIWAN 17,999.- MAR-AUG 17
12 AT52 XW 6D4N EASY สุดจ๊าบ IN TAIWAN 21,999.- MAR-JUL 17
13 AT53 XW 5D3N TAIWAN SUPER SAVE 16,900.- MAY-OCT 17
14 AT54 XW XW TAIWAN CHIC CHIC 13,999.- MAY-JUL 17
15 AT55 CI 4D3N TPE08-AMAZING IN TAIWAN 23,900.- APR 17
16 AT56 TG 5D4N TPE09-GRAND TAIWAN 25,777.- APR-JUN 17
17 AT59 CI 4D3N ผูหลี่-ไทเป-ไทเป 26,888.- APR-OCT 17
18 AT60 XW 5D3N ผูหลี่-ไทเป-ไทเป 19,888.- APR-OCT 17
19 AT61 DD 6D4N ซันมูนเลค-อาหลีซัน-ไทจง-ไทเป 24,888.- APR-OCT 17
20 AT62 DD 6D4N ซันมูนเลค-ผูหลี่-ไทเป-เถาหยวน 24,888.- APR-OCT 17
21 AT63 XW 7D5N TPE06 EXCLUSIVE IN TAIWAN 21,777.- JUN-SEP 17
22 AT64 XW 5D3N T15 Taiwan Summer Sale 13,988.- MAY-SEP 17
23 AT65 XW 5D3N T16 Taiwan Best Sell 16,988.- JUN-SEP 17
24 AT66 BR 5D3N TAIWAN 5D3N 24,500.- 10-14AUG 17
25 AT67 TG 4D3N TAIWAN HANSA 25,900.- JUL-DEC 17
26 AT68 VZ 5D4N VZ01 TAIWAN TAICHUNG ซุปตาร์ ฟินนาเล่ 19,900.- JUL-SEP 17
27 AT69 VZ 6D5N VZ02 TAIWAN TAICHUNG ซุปตาร์ เปิดวาร์ป 22,900.- JUL-SEP 17
28 AT70 VZ 6D5N VZ03 TAIWAN TAICHUNG ซุปตาร์ แซบ หลาวว 23,900.- JUL-SEP 17
29 AT71 XW 5D3N T17 TAIWAN SUMMER PRO 13,988.- JUL-SEP 17
30 AT72 XW 5D3N EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 12,999.- JUN-OCT 17
31 AT73 VZ 5D4N VZ04 TAIWAN HWALIAN ซุปตาร์ ฮัวเหลียน 19,900.- JUL-AUG 17