Wednesday 28 June 2017
ทัวร์อุซเบกิสถาน   
รวมโปรแกรมทัวร์ - อุซเบกิสถาน
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 BU01 Uzbekistan 7D5N อุซเบกิสถาน 49,900.- พ.ค.-มิ.ย.