Sunday 24 March 2019
ทัวร์อุซเบกิสถาน   
รวมโปรแกรมทัวร์ - อุซเบกิสถาน
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 BEG 01 OG EGYPAIR 6D3N 2 อารยธรรมโบราณ...กรีก + อียิปต์ 37,773 ต.ค.
2 BU 01 GT Uzbekistan 7D5N อุซเบกิสถาน 49,900.- พ.ค.-มิ.ย.