Thursday 24 August 2017
ทัวร์ออสเตรเลีย   

ออสเตรเลีย (อังกฤษAustralia) หรือชื่อทางการคือ เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia)[5] เป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลียเกาะแทสเมเนีย และเกาะอื่น ๆ ในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก และมหาสมุทรใต้ มันเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลกเมื่อนับพื้นที่ทั้งหมด ประเทศเพื่อนบ้านของออสเตรเลียประกอบด้วย อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินีและติมอร์-เลสเตทางเหนือ หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู และนิวแคลิโดเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือ และนิวซีแลนด์ทางตะวันออกเฉียงใต้

เป็นเวลาอย่างน้อย 40,000 ปี[6] ก่อนที่จะตั้งถิ่นฐานครั้งแรกของอังกฤษในศตวรรษที่ 18,[7][8] ประเทศออสเตรเลียเป็นที่อยู่อาศัยของชาวออสเตรเลียพื้นเมือง[9] ที่พูดภาษาที่แบ่งออกได้เป็นกลุ่มประมาณ 250 ภาษา.[10][11] หลังจากการค้นพบของทวีปโดยนักสำรวจชาวดัตช์ในปี 1606, ครึ่งหนึ่งของฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียถูกอ้างว่าเป็นของสหราชอาณาจักรในปี 1770 และตั้งรกรากในขั้นต้นโดยการขนส่งนักโทษมายังอาณานิคมของนิวเซาธ์เวลส์จากวันที่ 26 มกราคม 1788 จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทศวรรษที่ผ่านมา ทวีปถูกสำรวจ และอีกห้าอาณานิคมปกครองตนเองของพระมหากษัตริย์ถูกจัดตั้งขึ้น

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 1901 หกอาณานิคมถูกตั้งขึ้นเป็นสหพันธ์, รวมตัวกันเป็นเครือรัฐออสเตรเลีย.  ตั้งแต่นั้นมา ออสเตรเลียยังคงรักษาระบบการเมืองเสรีนิยมประชาธิปไตยที่มั่นคง ที่ ทำหน้าที่เป็นรัฐสภาประชาธิปไตยของรัฐบาลกลางและพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ สหพันธ์ประกอบด้วยหกรัฐ และอีกหลายพื้นที่ ประชากร 23.1 ล้านคน[12] อยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่และมีความหยาแน่นอย่างมากในรัฐทางตะวันออก[13]

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกที่มีเศรษฐกิจ ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 12 ของโลก ในปี 2012 ออสเตรเลียมีรายได้ต่อหัวที่สูงที่สุดอันดับห้าของโลก[14] ค่าใช้จ่ายทางทหารของออสเตรเลียมากที่สุดเป็นอันดับที่ 13 ของโลก ด้วยดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่สูงที่สุดอันดับที่สองทั่วโลก, ออสเตรเลียถูกจัดอันดับที่สูงในการเปรียบเทียบระหว่างประเทศจำนวนมากของประสิทธิภาพการทำงานในระดับชาติ เช่น คุณภาพชีวิต, สุขภาพ, การศึกษา, เสรีภาพทางเศรษฐกิจ, และการปกป้องเสรีภาพของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง.[15] ออสเตรเลียเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ, G20, เครือจักรภพแห่งชาติ, ANZUS, องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD), องค์การการค้าโลก, ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกและหมู่เกาะแปซิฟิกฟอรั่ม

 

รวมโปรแกรมทัวร์ - ออสเตรเลีย
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTT-AUSVG-SYDNEY-MELBOURNE TG 6วัน3คืน ซิดนีย์ - เมลเบิล 59,900.- ส.ค.-ธ.ค.60
2 CTT-EUGH-MEL-BI001 Royal Brunei(BI) 6วัน4คืน บูไน-เมลเบิร์น 38,900 ก.ค.-พ.ย.60
3 CTTAUS-Z-TZ TZ 5วัน3คืน SYDNEY OF DREAM 5D3N (TZ) 35,999.- 21 – 25 ตุลาคม
4 CTTEU16-1-BW-AUS TG 6วัน3คืน HIGHLIGHT MELBOURNE 6D3N (PROMOTION) 39,900 24-29มิ.ย./9-14ก.ค./10-15ส.ค./9-14ก.ย./20-25ก.ย.60
5 CTTEU16-2-ZG TZ 5วัน3คืน Melbourn City of Light 26,999 ก.ย.-ต.ค.60
6 CTTEU16-3-ZG TZ 5วัน3คืน MELBOURNE CITY OF LIGHT 5วัน3คืน 26,999 ก.ย.-ต.ค.60
7 CTTEU16-4-ZG JQ 5วัน3คืน BEAUTIFUL IN MELBOURNE 5D3N 29,999 ก.ย.-ธ.ค.60
8 No.4 TZ 5วัน3คืน No.4-TZ02_AU MELBOURNE CITY OF LIGHT 5D 3N CITY BY TZ 29999(SEP-OCT) 29,999.- ก.ย.-ต.ค. 60